ΕΙΣΟΔΟΣGoogle ads

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τόμος 91 PG

 

Ο τόμος 91 της σειράς Ελληνική Πατρολογία έχει ανατυπωθεί και είναι πλέον διαθέσιμος.

Ελληνικη Πατρολογία

Patrologia Graeca J.-P. Migne

Table of Contents, Volume 1, Clement of Rome

Με κόκκινο χρώμα είναι σημειωμένα τα κεφάλαια τα οποία είναι διαθέσιμα για κατέβασμα από τον ιστότοπό μας απλά κάνοντας κλίκ πάνω τους.

Title Page .................................................................................. 5

Elenchus .................................................................................... 7

Dissertatio ................................................................................. 9

 • Caput I  ........................................................................... 9
 • Caput II   ......................................................................... 10
 • Caput III  ......................................................................... 12
 • Caput IV .......................................................................... 15
 • Caput V ........................................................................... 17
 • Caput VI  ......................................................................... 19
 • Caput VII  ........................................................................ 22
 • Caput VIII   ...................................................................... 23
 • Caput IX  ......................................................................... 25
 • Caput X ............................................................................ 27

 

Variorum Prooemia .................................................................... 31

 • I: Ex Editione Cotelerii ..................................................... 31
 • II: Ex Editione Petri Coustantii ........................................ 75
 • III: Ex Editione Gallandi ................................................... 85
 • IV: Ex. P. Lumperi Historia ............................................... 121
 • De Duabus Epistolis Clementis Romani ............................ 185

Epistula I ad Corinthios ............................................................. 199

Epistula II ad Corinthios ........................................................... 329

Epistolae duae ad virgines ........................................................ 349

Superiorum Epistolarum ........................................................... 453

 • Fragmenta ...................................................................... 453

Epistolae Decretales ................................................................. 459

 • Epistola I ....................................................................... 463
 • Epistola II ...................................................................... 485
 • Epistola III ..................................................................... 491
 • Epistola IV ..................................................................... 501
 • Epistola V ...................................................................... 505
 • Fragmenta ..................................................................... 509

Constitutiones apostolicae ...................................................... 509

Recognitiones ........................................................................ 1157

 • Prooemia ..................................................................... 1157
 • Dissertatio ................................................................... 1171
 • J. B. Cotelerii Judicium ................................................. 1187
 • De Auctore Anonymo .................................................. 1187
 • E. G. Gersdorf Praefatio ............................................... 1201
 • Rufinus: Praefatio ....................................................... 1205
 • Liber Primus ................................................................ 1207
 • Liber Secundus ............................................................ 1247
 • Liber Tertius ................................................................ 1281
 • Liber Quartus .............................................................. 1315
 • Liber Quintus .............................................................. 1331
 • Liber Sextus ................................................................ 1347
 • Liber Septimus ............................................................ 1355
 • Liber Octavus .............................................................. 1371
 • Liber Nonus ................................................................. 1399
 • Liber Decimus .............................................................. 1419
 • Appendix Monumentorum ........................................... 1455
 • Addenda ..................................................................... 1475

Ordo Rerum .......................................................................... 1475

 

 * Click here for Liber Secundi part II

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS