ΕΙΣΟΔΟΣGoogle ads

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τόμος 99 PG

 

Ο τόμος 99 της σειράς Ελληνική Πατρολογία έχει ανατυπωθεί και είναι πλέον διαθέσιμος. 

Ελληνικη Πατρολογία

Ταμείο Αγίας Γραφής

 

Το "ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ", διεθνώς γνωστό ως CONCORDANCE (Συμφωνία) της Αγίας Γραφής, είναι ένα ειδικό και πρωτότυπο συστηματικό ευρετήριο όλων των λέξεων και όλων των χωρίων της Αγίας Γραφής.Είναι έργο κλειδί.Με την άμεση και πρακτική βοήθεια του Ταμείου της Αγίας Γραφής θα δύναται κανείς να γνωρίζει, ανά πάσα στιγμή, τι λέγει η Αγία γραφή για κάθε ζήτημα.Στο Ταμείο είναι αλφαβητικώς ευρετηριασμένες όλες οι λέξεις που περιέχονται στην Αγία Γραφή με πλήρεις παραπομπές.Έτσι είναι δυνατό από οποιαδήποτε λέξη ενός ρητού της Αγίας Γαφής να εντοπισθεί η θέση αυτού αμέσως και επακριβώς.


Σημειώνονται  μερικές περιπτώσεις απολύτου αναγκαιότητας του Ταμείου της Αγίας Γραφής:Ταμείο Αγίας Γραφής
1. Όταν θέλουμε να πληροφορηθούμε τι λέγει η Αγία Γραφή περί δεδομένου θέματος.
2. Όταν γνωρίζουμε μόνο το περιεχόμενον ενός αγιογραφικού χωρίου και θέλουμε να μάθουμε που ακριβώς βρίσκεται αυτό στην Αγία Γραφή.
3. Όταν ενθυμούμεθα μέρος μόνο ενός ρητού και θέλουμε να μάθουμε το πλήρες κείμενο αυτού.
4. Όταν ζητούμε στοιχεία δια οποιοδήποτε πρόσωπο ή άλλο κύριο όνομα της Αγίας Γραφής.
5. Όταν θέλουμε να μάθουμε πόσες φορές και πού απαντά στην Αγία Γραφή κάποια λέξη ή φράση.

 

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS