ΕΙΣΟΔΟΣGoogle ads

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τόμος 83 PG

 

 

Ο τόμος 83 της σειράς Ελληνική Πατρολογία έχει ανατυπωθεί και είναι πλέον διαθέσιμος.

Ελληνικη Πατρολογία

Γνώμες Συνδρομητών για το Έργο μας

Ακολουθούν αποσπάσματα από emails Συνδρομητών και Πελατών:

 

It arrived today in perfect condition.  Thanks!

Blessings,
Dr. L.L.O.     16/11/2010My first volume of Migne's Patrologia Graeca arrived today.  It looks great!
Rev.Jeff   24/3/2011


I have received the parcel. The volume is excellent. I wait for your invoice e-mail through PayPal to proceed the payment. Thank you very much.
L.de A.    9/2/2011
PG arrived safely – I was very happy to  receive it. Thank  you  very  much for your swift reply and help.
Przemek     26/10/2010

today I received the PG volume I ordered. Thank you very much, it is perfect.
Rachele       14/4/2011
Thank you for processing the order so quickly
Scott      10/12/2010

Thank you so much for sending the first five volumes! They are absolutely beautiful!!!!!!!!!!! I cannot express how satisfied and content I am with the volumes.
Thank you!!!!
Stefano       23/10/2010
Dear Sirs: I would like to acknowledge reception here of the three
packages from your Publishing House with the books I had asked for from
you. I must say they came in very well and I was impressed by the
remarkable way in which the books were prepared for the trip. I would
like also to share with you my sincere admiration for what is not just a
photocopy of the original Migne but pratically a new edition with
introductions and up-to-date bibligraphy. Congratulations for this.
Jorge Card. M.   10/11/2007

 

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS