ΕΙΣΟΔΟΣGoogle ads

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τόμος 91 PG

 

Ο τόμος 91 της σειράς Ελληνική Πατρολογία έχει ανατυπωθεί και είναι πλέον διαθέσιμος.

Ελληνικη Πατρολογία

Ελληνική Πατρολογία J.-P.Migne

 

Η Ελληνική Πατρολογία είναι πλέον διαθέσιμη από το Κέντρο Πατερικών Εκδόσεων.Πρόκειται για το μνημειώδες και ιστορικό έργο του J.-P. Migne του οποίου η έκδοση ολοκληρώθηκε απο τον εκδοτικό μας οίκο..Είναι η διεθνής πηγή των Πατερικών και Βυζαντινών κειμένων.Περιέχει τα κείμενα όλων των Αγίων Πατέρων της Εκκλησιας και των άλλων εκκλησιαστικών συγγραφέων,ως και των μεγάλων ιστορικών χρονογράφων και των υπολοίπων Βυζαντινών συγγραφέων.Η Ελληνική Πατρολογία P.G. η οποία για πρώτη φορά εξεδόθη στην Ελλάδα,έχει επαινεθή από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα άλλα Ορθόδοξα Πατριαρχεία,από την  Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις είκοσι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους,από τον Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών,από καθηγητές των ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων καθώς και άλλους αρμοδίους παράγοντες της επιστήμης και των γραμμάτων.Εκπαιδευτικοί, κληρικοί, επιστήμονες σχεδόν όλων των κλάδων,φοιτητές,συγγραφείς,δημοσιογράφοι,ερευνητές και όλοι οι άνθρωποι των γραμμάτων και του πνεύματος έχουν ανάγκη αυτού του έργου.Κατά τα τελευταία έτη συνεχώς επεκτείνεται η στροφή πρός τις κλασικές πνευματικές πηγές σε παγκόσμια κλίμακα.Τη πρώτη θέση στην παγκόσμια πνευματική αναζήτηση κατέχουν όλα τα κλασικά και διαχρονικά ελληνικά κείμενα.Τα κείμενα της Ελληνικής Πατρολόγιας του J.-P.Migne, με τους 10.000 και πλέον τίτλους και τους 800 περίπου συγγραφείς, δεν είναι ανεπανάληπτα θησαυρίσματα μόνο  της Ορθοδοξίας,αλλά και του Ελληνισμού.

Η Ελληνική Πατρολογία P.G. σήμερα αξιοποιείται κατά τον καλύτερο τρόπο με τα εκδοθέντα γιά πρώτη φορά τρία θεματολογικά ευρετήρια.Επίσης,σημειούται ότι η ελληνική έκδοση της Ελληνικής Πατρολογίας του Migne έχει εμπλουτισθή με πολλά και αξιόλογα επιστημονικά συμπληρώματα χιλιάδων σελίδων,όπως πίνακες περιεχομένων,βιογραφικά στοιχεία εισαγωγές,βιβλιογραφίες,συστηματικοί πίνακες αγιογραφικών χωρίων κ.α.Επισημαίνεται ιδαιτέρως ότι οι αγιογραφικοί πίνακες εκάστου τόμου έχουν ουσιαστική σημασία και μεγάλη πρακτικότητα.Μόνο δια των πινάκων αυτών δυνάμεθα εις το εξής να πληροφορούμεθα ευχερώς πως ηρμήνευσαν οι Άγιοι Πατέρες,ανά τους αιώνες,τα εν δεδομένη στιγμή παρουσιαζόμενα αγιογραφικά χωρία.Η προμήθεια των ως άνω απαραμίλλων προϊόντων του συνδυασμού της Θείας Χάριτος και της ισχυρής και καθαράς ανθρωπίνης σκέψεως,τα οποία έχουν αιώνιον κύρος και διαρκή επικαιρότητα,γίνεται με το σύστημα εγγραφής συνδρομητών.Μία έκδοσις τοιαύτης εκτάσεως δεν είναι δυνατόν να επαναληφθή.Η ανατύπωση των εξαντληθέντων τόμων της Ελληνικής Πατρολογίας,με τα σημερινά δεδομένα,θα είναι η τελευταία.Η ευκαιρία είναι όντως μοναδική και ανεπανάληπτη για την απόκτηση αυτού του εκδοτικού μεγαλουργήματος και μάλιστα με καταπληκτικούς οικονομικούς όρους.Η εγγραφή γίνεται τηλεφωνικώς,με FAX,με επιστολή,με επίσκεψη εις τα γραφεία του Εκδοτικού μας Οίκου ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει εις την ιστοσελίδα μας.

 
 
Δείτε επίσης:
 
Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS