Κέντρο Πατερικών Εκδόσεων-Centre for Patristic Publications

 

  

 

 Ευχαριστούμε που επιλέξατε να επισκεφθείτε την εισαγωγική σελίδα του Κέντρου Πατερικών Εκδόσεων.Ελπίζουμε ότι θα βρείτε εδώ όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

 Thank you for choosing the introduction page of Centre for Patristic Publications.We hope that here you will find the information you need.

 

          

 Είσοδος       Enter


 Πληροφορίες :

 Πατησίων 5 Αθήνα 10431 - 5 Patision Str Athens 10431

 Τηλ-Tel : 2105234439 - Fax : 2105243400

 e-mail : patrologiakepe@yahoo.gr